Duurzaam, bewust en kostenbesparend bouwen, Dennis Borsten legt uit hoe

Duurzaam bouwen is tegenwoordig heel gewoon. Hoewel wij altijd zo duurzaam mogelijk proberen te bouwen, binnen de kaders die er liggen vanuit onze opdrachtgever, hebben we inmiddels vier opleveringen met duurzaamheidscertificeringen. Voor de realisatie van het kantoor met distributiecentrum van Berryworld ontvingen we zelfs een outstanding BREEAM-NL certificering: het hoogst haalbare!

Kantoor Berryworld Made (Outstandig BREEAM-NL certificering)

Een outstanding duurzaamheidscertificering, hoe doe je dat?

Naast veel oplossingen ten behoeve van een duurzame omgeving, zijn er bij Berryworld bijvoorbeeld slimme keuzes gemaakt om energie te besparen. De warmtevoorziening is hier een mooi voorbeeld van, om het gebouw te verwarmen wordt er namelijk gebruik gemaakt van de restwarmte van de koelinstallatie. De koelinstallatie krijgt dan weer energie van de zonnepanelen op het dak, deze manier van warmtevoorziening bespaart kosten en is ook zeer vriendelijk voor het milieu.

Wat is een BREEAM-NL certificering?

BREEAM-NL is een Nederlands certificeringsmethode die tot stand is gekomen uit de wereldwijde BREEAM methode, met als doel een duurzaam gebouwde omgeving realiseren. Het gehele bouwproces wordt middels de certificering beoordeeld waarbij continu op de volgende 9 pijlers wordt getoetst: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, vervuiling, landgebruik en ecologie. Iedere pijler heeft zijn eigen weging en dit bepaalt uiteindelijk de certificering die wordt behaald.

Vrolijk heeft inmiddels zes nieuwe projecten die volgens de pijlers van BREEAM-NL gebouwd worden. Dennis Borsten, expert bij Vrolijk op het gebied van BREEAM-NL, waarborgt gedurende het bouwtraject op het behalen van de pijlers. In het voortraject worden de te behalen credits opgesteld met de verschillende belanghebbende. Tijdens de bouw ondersteunt hij het projectteam  met verschillende adviseurs, met ieder een eigen vakgebied. De adviseurs brengen in kaart welke wijzigingen zich voordoen door de bouw van het nieuwe pand. Aan de hand van de wijzigingen die er komen, wordt een plan opgesteld die voor het herstel van de natuur zorgt.

“Bij ieder BREEAM-NL project ben ik betrokken en ieder project vraagt om andere duurzame oplossingen, dat is altijd een mooie uitdaging.”

“Bij Vrolijk is het aantal projecten die volgens de BREEAM-NL methode gebouwd wordt flink gestegen en we verwachten een verdere stijging voor volgende jaren. Bij ieder BREEAM-NL project ben ik betrokken en ieder project vraagt om andere duurzame oplossingen, dat is echt altijd wisselend en dus een uitdaging. Bij iedere bouw gebruiken we steeds meer duurzaam gewonnen materialen en ook het bouwproces wordt steeds schoner en duurzamer.” Aldus Dennis Borsten

Vanaf dit jaar bouwt Vrolijk ook volgens de nieuwe BREEAM-NL certificeringseisen. De nieuwe certificeringseisen zijn een toevoeging op de bestaande eisen van BREEAM uit 2014. In de nieuwe certificering is er meer aandacht gekomen voor circulariteit en afbreekbaarheid. Hierover lees je binnenkort meer!

Kom bij ons op de koffie

En we kijken samen naar uw project