Protocol COVID_19

Het coronavirus raakt zowel onze maatschappij als onze economie hard. De manier waarop we ons werk organiseren en samenwerken is voor dit moment veranderd.

Ook bij Bouwbedrijf Vrolijk treffen we verdere maatregelen, niet alleen voor onszelf maar ook in het belang van onze medewerkers, relaties én de toekomst!

Allereerst willen we benadrukken dat we super trots zijn hoe iedereen zijn schouders eronder blijft zetten en dat we dit ook echt enorm waarderen. Gelukkig kunnen we vooralsnog gewoon doorwerken op de aangepaste werkplekken en zullen we ons ondanks deze ingrijpende omstandigheden blijven richten op onze organisatie tijdens maar ook na deze corona-periode. Wanneer de beperkende maatregelen door de overheid komen te vervallen hebben wij al onze collega’s in goede gezondheid weer nodig, vandaar dat we nauwlettend de richtlijnen van het RIVM opvolgen.

Onze bouwplaatsen blijven open en de werkzaamheden leiden wij zoals u van ons gewend bent in goede banen. Wel hebben wij hier ook extra maatregelen getroffen om een zo gezond en veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Voor nadere informatie omtrent de situatie op de bouwplaats kunt u zich wenden tot de projectleider of uitvoerder van dienst.

 

Dank voor uw begrip!

Bouwbedrijf Vrolijk
076-2092000
info@bbvrolijk.nl
www.bbvrolijk.nl

 

Kom bij ons op de koffie

En we kijken samen naar uw project